W ramach obchodów Europejskiego Dnia Statystyki, przypadającego 20 października 2019 r., Urząd Statystyczny w Łodzi zorganizował szereg spotkań skierowanych do różnych grup odbiorców.

               18 października, w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie pod hasłem #liczysiękażdy, zorganizowane dla przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Uczestnikom przybliżono historię spisów powszechnych na ziemiach polskich oraz przekazano aktualne informacje dotyczące trwających prac przygotowawczych do zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Część praktyczna spotkania poświęcona była funkcjonalności Portalu Informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego, a w szczególności Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG. Uczestnicy ćwiczyli umiejętność generowania zestawień danych w postaci tablic, tworzenia wykresów i map.

               21 października, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizowano uroczysty wykład inauguracyjny w ramach projektu European Master in Official Statistics (EMOS). Obszerna część wykładu poświęcona została prezentacji systemu statystyki publicznej. Wystąpienie pt. „System statystyki publicznej. Graficzna prezentacja danych” miało na celu przybliżenie studentom zasobów statystyki publicznej, w szczególności opracowań prezentujących dane statystyczne w ujęciu przestrzennym, takich jak „Atlas statystyczny województwa łódzkiego”, „Atlas demograficzny Polski”. Studenci zapoznali się także z dostępnymi Infografikami i Statystycznym Vademecum Samorządowca, a także funkcjonalnością baz i banków danych dostępnych na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, w szczególności z Systemem Monitorowania Rozwoju STRATEG, Atlasem Regionów oraz Portalem Geostatystycznym. Jeden z ważniejszych elementów wykładu stanowiły także:  historia spisów powszechnych na ziemiach polskich oraz informacje dotyczące trwających prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

               W dniach 21-22 października w ramach obchodów DNI PATRONA 172 Szkoły Podstawowej w Łodzi odbyły się zajęcia dla uczniów klas VII i VIII pod hasłem „Statystyka Publiczna – Liczy się każdy!”. Uczniom przedstawiono historię spisów na ziemiach polskich, nawiązując do celów ich przeprowadzania. Młodzież próbowała odpowiedzieć również na pytanie: Co by było gdyby spisów powszechnych i innych badań statystycznych nie było? W drugiej części spotkania, na podstawie wykresów i map, omówione zostały podstawowe zagadnienia demograficzne opisujące bieżąca sytuację demograficzną Łodzi i województwa łódzkiego.