10 maja br., w ramach akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, stanowiącej element obchodów 15 lat w Unii Europejskiej, Urząd Statystyczny w Łodzi zorganizował wydarzenie  „STAT.GOV.PL – odkryj nowe rozwiązania”. Dni Otwarte są elementem kampanii #EUinmyregion, która pokazuje wszechobecność unijnej polityki spójności, poprawiającej jakość życia w każdym regionie.

Do wzięcia udziału w akcji, prezentującej m.in. salę szkoleniową zmodernizowaną w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2),  zgłosili się przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a także  studenci z łódzkich uczelni i inni zainteresowani.

Spotkanie podzielono na 3 bloki, w trakcie których goście zapoznali się ze zrealizowanymi projektami unijnymi w statystyce, umożliwiającymi unowocześnienie systemu informacyjnego polskiej statystyki. Przedstawione zostały nowoczesne narzędzia służące wyszukiwaniu i pobieraniu danych statystycznych. Dwie części spotkania stanowiły warsztaty, podczas których uczestnicy nauczyli się korzystać z Banku Danych Lokalnych – największej bazy danych statystycznych oraz z Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG.

Spotkanie zakończyło zwiedzanie Informatorium, zmodernizowanego w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2), gdzie zaprezentowane zostały zasoby publikacyjne Urzędu.