W marcu 2017 r. w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi przeprowadzili serię wykładów i warsztatów dla studentów i wykładowców Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Zaplanowane spotkania podzielono na dwa dni, z których pierwszy obejmował prezentację zagadnień związanych z Systemem statystycznym statystyki publicznej w Polsce oraz Europejskim Systemem Statystycznym. Drugiego dnia przeprowadzono warsztaty, podczas których zapoznano studentów z funkcjonalnościami strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz zaprezentowano dostępne bazy i banki danych, w tym Bank Danych Lokalnych, Bazę Demografia i Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Dużym zainteresowaniem cieszył się także Portal Geostatystyczny, Strateg i Atlas Regionów. Uczestnicy w ramach spotkań poznali także funkcjonalność strony Eurostatu, a przede wszystkim w praktyczny sposób uczyli się korzystać z dostępnych na tej stronie europejskich zasobów informacji statystycznej.