W dniach 4-6 listopada 2019 r. Dyrekcja Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz kierownicy wydziałów, a także zainteresowani pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych i Ośrodka Statystyki Matematycznej w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, uczestniczyli w XXXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2019. Obrady, podobnie jak w przypadku minionych edycji konferencji, stanowiły forum dyskusji i wymiany myśli w dziedzinie rozwoju statystyki i upowszechniania wyników badań statystycznych.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Katedrę Metod Statystycznych, Instytut Statystyki i Demografii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział Łódzki wzięli udział przedstawiciele środowiska nauki z wielu ośrodków akademickich w Polsce, doktoranci, studenci, pracownicy instytucji finansowych, pracownicy urzędów statystycznych, przedstawiciele firm prywatnych oraz goście z zagranicy. Konferencja umożliwiła spotkania doświadczonych naukowców z młodymi przedstawicielami nauki oraz studentami.

Tradycją konferencji są wystąpienia upamiętniające sylwetki wybitnych naukowców oraz noty wspomnieniowe. W bardzo szerokim spectrum zagadnień poruszanych przez prelegentów dominowała prezentacja nowych zastosowań metod statystycznych oraz możliwości programów statystycznych.