Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konferencji naukowa pt. „DEPOPULACJA. UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.07.2019

W dniu 11 lipca 2019 r. dr Artur Mikulec – p.o. Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Anna Jaeschke – ekspert Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „DEPOPULACJA. UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE”. Organizatorami konferencji byli: Główny Urząd Statystyczny, Rządowa Rada Ludnościowa oraz Uniwersytet Rzeszowski. Program konferencji obejmował:

sesję plenarną, Zmiany w stanie i strukturze ludności o charakterze depopulacyjnym – przewodniczący: dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski,

debatę, Depopulacja – skutki dla gospodarki przestrzennej – moderatorzy: redaktor Konrad Dudek (TVP Oddział Rzeszów), redaktor Roman Adamski (Polskie Radio Rzeszów).

Przedmiotem konferencji był proces depopulacji występujący w wielu regionach Polski, a dotykający szczególnie wschodnich obszarów przygranicznych. Problemy związane z tym zjawiskiem wskazane zostały w wystąpieniach charakteryzujących sytuację demograficzną na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w województwie warmińsko-mazurskim.

Depopulacja to nie tylko niska dzietność, prowadząca do ubytku rzeczywistego mieszkańców, ale przede wszystkim trwały odpływ migracyjny. Największe nasilenie ruchu wędrówkowego dotyczy mieszkańców w wieku produkcyjnym mobilnym, a więc również potencjalnych matek. Na obszarach odpływowych pozostają ludzie starsi, co prowadzi do spadku poziomu przedsiębiorczości. W konsekwencji gminy objęte procesem wyludniania borykają się z problemem niskich wpływów podatkowych, a w ślad za tym z brakiem środków na bieżące utrzymanie infrastruktury oraz inwestycje.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, prezentując dobre praktyki i rozwiązania, których celem jest przeciwdziałanie procesowi depopulacji. Dyskusja koncentrowała się również wokół skutecznych sposobów zatrzymania groźnego w skutkach – zarówno ekonomicznych jak i społecznych – procesu wyludniania.

Do góry