Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 liczba gospodarstw rolnych w województwie łódzkim ogółem wyniosła 117,0 tys.