Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2018 r.