Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2015 r.