Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych, pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat gospodarstw domowych oraz cudzoziemców.

Korekta zapisów dotycząca danych liczby osób z wykształceniem wyższym w 2011 r.  W celu zapewnienia porównywalności danych, liczbę osób z wykształceniem wyższym podano łącznie z osobami posiadającymi dyplom kolegium.