W czwartek 29.08 2019 r. pani Katarzyna Szkopiecka, p.o. Kierownika Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych uczestniczyła w Regionalnym Forum Terytorialnym Województwa Łódzkiego.

Podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi rozmawiano o wyzwaniach i strategicznych celach stawianych w kontekście rozwoju województwa łódzkiego w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej.

Spotkanie otworzył marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, a jego głównym tematem były „Założenia do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030" oraz „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 - Główne Wyzwania Rozwojowe Dla Regionu".

​Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu. Jednym z jego zadań jest współpraca przy opracowywaniu strategicznych dokumentów na poziomie regionalnym, w ramach której działa również Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.