Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badanie SP-3 za 2023 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.02.2024

logo Urzędu Statystycznego w Łodzi

 

 


SP-3 za 2023 r. – w Portalu Sprawozdawczym od 1 marca 2024 r.

Od dnia 1 marca 2024 roku Główny Urząd Statystyczny rozpoczyna nową edycję rocznego badania statystycznego o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (do 9 osób pracujących) na formularzu SP-3 „Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2023”.

Wyżej wymienione badanie dostarcza informacji o sytuacji sektora mikroprzedsiębiorstw oraz procesach w nim zachodzących, poprzez zbieranie danych z zakresu:

  • pracujących i wynagrodzeń,
  • wartości środków trwałych i nakładów na środki trwałe,
  • wyników prowadzonej działalności (przychodów, kosztów, zapasów i podatków).

Ponadto w trakcie badania pozyskiwane są informacje specjalistyczne od jednostek, które w danym roku prowadziły działalność handlową, gastronomiczną, transportową lub z zakresu ochrony zdrowia. Na formularzu zbierane są również informacje o nowo powstałych przedsiębiorstwach i ich funkcjonowaniu na rynku w okresie pierwszych pięciu lat. Formularz SP-3 zawiera także dział skierowany do przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, które wcześniej realizowały obowiązek sprawozdawczy na formularzu KZ „Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym”.

Wyniki badań statystycznych przedsiębiorstw są wykorzystywane na potrzeby:

  • opracowania przez GUS informacji społeczno-gospodarczych, w tym monitoringu sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rocznych, kwartalnych i regionalnych rachunków narodowych,
  • organów rządowych, samorządowych i innych instytucji,
  • uczelni i ośrodków naukowych,
  • Unii Europejskiej, OECD, IMF,
  • aktualizacji danych o przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw zawartych w rejestrze statystycznym.

Badanie realizowane jest metodą reprezentacyjną. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy ok. 4% populacji mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Badanie w skali całego kraju realizuje Urząd Statystyczny w Łodzi. Termin przekazania sprawozdania upływa z dniem 16 marca 2024 roku.

W przypadku otrzymania przez Państwa zawiadomienia o obowiązku złożenia ww. sprawozdania zwracamy się z prośbą o terminowe jego złożenie poprzez Portal Sprawozdawczy GUS  lub w formie papierowej Formularz.

Formularz elektroniczny będzie dla Państwa dostępny od 1 marca 2024 r.

Pomoc  merytoryczną w wypełnieniu sprawozdania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Ośrodka Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Statystyczny w Łodzi korzystając z wyszukiwarki Regon  Wyszukiwarka.

Wysoka jakość informacji wynikowych jest możliwa do uzyskania tylko dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, którzy terminowo i rzetelnie przekazują dane statystyczne. Efektem naszych wspólnych starań są opracowania statystyczne z zakresu działalności mikroprzedsiębiorstw, dostępne na stronie Urzędu  Publikacje.

Do góry