Zachęcamy do korzystania z Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/ jako nowoczesnego narzędzia udostępniania danych, prezentującego wskaźniki na poziomie kraju, regionów i województw oraz powiatów w formie czytelnych tabel, map i wykresów. Wskaźniki pogrupowane zostały tematycznie według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego. Aplikacja zawiera szereg przydatnych metadanych, w tym słownik pojęć. Narzędzie umożliwia również dokonywanie porównań wskaźników dla Polski z krajami Unii Europejskiej.