Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Dnia 3 grudnia 2015 roku Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi Piotr Ryszard Cmela podpisał z Dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy. Strony wyraziły w dokumencie wolę nawiązania ścisłej współpracy w zakresie udostępniania informacji statystycznych niezbędnych do prowadzenia projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych,  wspólnego identyfikowania nowych regionalnych potrzeb informacyjnych i obszarów badań statystycznych, a także formułowania ich zakresu i metodologii. Wyrażono również chęć wspólnego publikowania wyników badań, organizowania konferencji, szkoleń, seminariów i  kongresów oraz zapewnienia każdej ze stron możliwości uczestniczenia w wymienionych przedsięwzięciach. W planach wspólnych przedsięwzięć uwzględniono także możliwość składania aplikacji w ramach funduszy strukturalnych, a także podejmowanie działań popularyzatorskich oraz promujących dorobek naukowy Politechniki Łódzkiej oraz zasoby informacyjne Statystyki Publicznej.

Porozumienie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy, zawarte w Łodzi w dniu 05.05.2014 r., pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. zw. dra hab. Piotra Stelmaszczyka, a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Porozumienie z XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi

Dnia 8 listopada 2011r. w siedziebie Urzędu Statystycznego w Łodzi zawarte zostało porozumienie dotyczące objęcia przez Urząd Statystyczny w Łodzi patronatu nad XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi. Urząd Statystyczny w Łodzi reprezentował podczas uroczystości dr Piotr Ryszard Cmela – Dyrektor Urzędu, XXXI Liceum Ogólnokształcące reprezentowała mgr Bożena Matuszczyk – Dyrektor Szkoły.

Porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Dnia 3 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi podpisane zostało porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez: dra Piotra Ryszarda Cmelę – Dyrektora Urzędu, a Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, reprezentowanym przez mgr Elżbietę Paciejewską-Stolarz – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Porozumienie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łodzkiego

Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy zawarte w Łodzi w dniu 22.07.2011 r. pomiędzy Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dra hab. Tadeusza Marszała, a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Porozumienie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy, zawarte w dn. 3.02.2011 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę, a  Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jana Gajdę, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Porozumienie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Umowa o współpracy partnerskiej zawarta 29. 12. 2010 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę, a Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentowanym przez Panią prof. nadzw. dr hab. Ewę Walińską, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Porozumienie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości

Umowa o współpracy zawarta 9. 12. 2010 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę a Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez dr Ewę Sadowską - Kowalską, Prezesa Zarządu oraz dr Małgorzatę Kurzyniec - Sikorską, Członka Zarządu.

Porozumienie z Województwem Łódzkim

Porozumienie partnerskie zawarte w Łodzi, w dniu 6.09.2010 r., pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: Włodzimierz Fisiak (Marszałek Województwa Łódzkiego) oraz Elżbieta Hibner (Członek Zarządu Województwa Łódzkiego), a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Porozumienie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Porozumienie o współpracy partnerskiej, zawarte w Łodzi w dniu 13.07.2010 r., pomiędzy Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dra hab. Ryszarda Pawlaka, a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Do góry