Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LDZ-WA.271.2.2018
Świadczenie usług ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi 28.05.2018 11.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.05.2018
zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po poprawie numeru sprawy 29.05.2018
Odpowiedzi na pytania 07.06.2018
Informacja z otwarcia ofert 11.06.2018
201806_d_ldz_wa_271_2_2018_inf_o_wyborze.pdf 20.06.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.06.2018
LDZ-WA.271.1.2018
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz jego Oddziałów w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. 03.04.2018 13.04.2018
zał. 1 Formularz ofertowy 03.04.2018
zał. 2 Formularz cenowy 03.04.2018
zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 03.04.2018
zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 03.04.2018
zał. 5 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 03.04.2018
zał. 6 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 03.04.2018
zał. 7 Wykaz podobnych zamówień 03.04.2018
zał. 8 Istotne postanowienia umowy 03.04.2018
Odpowiedzi na pytania 09.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - po zmianach 09.04.2018
zał. 8 do ogłoszenia - po zmianach 09.04.2018
Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert 09.04.2018
Protokół z otwarcia ofert 13.04.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.04.2018
Informacja o udzieleniu zamówienia 30.04.2018
Do góry