Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LDZ-WA.271.3.2019
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach 09.04.2019 18.04.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.04.2019
zał.1 Formularz ofertowy 09.04.2019
zał. 2 Formularz cenowy 09.04.2019
zał. 3 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 09.04.2019
zał. 4 Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania 09.04.2019
zał. 5 Oświadczenie OSD 09.04.2019
zał. 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 09.04.2019
zał. 7 Istotne postanowienia umowy 09.04.2019
zał. 8 Odpowiedzi na pytania 17.04.2019
Unieważnienie postępowania 19.04.2019
LDZ-WA.271.2.2019
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach 28.03.2019 05.04.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.03.2019
zał. 1 Formularz ofertowy 28.03.2019
zał. 2 Formularz Cenowy 28.03.2019
zał. 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 28.03.2019
zał. 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 28.03.2019
zał. 5 Oświadczenie OSD 28.03.2019
zał. 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 28.03.2019
zał. 7 Istotne postanowienia umówmy 28.03.2019
Unieważnienie postępowania 08.04.2019
Do góry