Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LDZ-WA.271.6.2019
Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi 11.10.2019 22.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11.10.2019
zał nr 1. Opis przedmiotu zamówienia 11.10.2019
zał nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 11.10.2019
zał nr 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 11.10.2019
zał nr 4. Wykaz zamówień 11.10.2019
zał nr 5. Oświadczenie - Grupa Kapitałowa 11.10.2019
zał nr 6. Formularz Ofertowy 11.10.2019
zał nr 7. Formularz Cenowy 11.10.2019
zał nr 8. Wzór Umowy 11.10.2019
Odpowiedzi na pytania 17.10.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.10.2019
Modyfikacja SIWZ 17.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana 17.10.2019 17.10.2019
zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - zmiana 17.10.2019 17.10.2019
zał. nr 7 Formularz cenowy - zmiana 17.10.2019 17.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 22.10.2019
Informacja o wyborze oferty 30.10.2019
LDZ-WA.271.4.2019
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach 29.08.2019 09.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2019
zał. nr 1 Formularz Ofertowy 29.08.2019
zał. nr 2 Formularz Cenowy 29.08.2019
zał. nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.08.2019
zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 29.08.2019
zał. nr 5 Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z OSD 29.08.2019
zał. nr 6 Oświadczenie - Grupa kapitałowa 29.08.2019
zał. nr 7 Istotne postanowienia umowy 29.08.2019
Odpowiedzi na pytania 04.09.2019
zał 2 zmodyfikowany 04.09.2019
zał. nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 04.09.2019
zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 04.09.2019
zał. nr 5 Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z OSD 04.09.2019
Informacja z otwarcia ofert 10.09.2019
Korekta Informacji z otwarcia ofert 11.09.2019
Informacja o wyborze oferty 18.09.2019
LDZ-WA.271.3.2019
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach 09.04.2019 18.04.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.04.2019
zał.1 Formularz ofertowy 09.04.2019
zał. 2 Formularz cenowy 09.04.2019
zał. 3 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 09.04.2019
zał. 4 Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania 09.04.2019
zał. 5 Oświadczenie OSD 09.04.2019
zał. 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 09.04.2019
zał. 7 Istotne postanowienia umowy 09.04.2019
zał. 8 Odpowiedzi na pytania 17.04.2019
Unieważnienie postępowania 19.04.2019
LDZ-WA.271.2.2019
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach 28.03.2019 05.04.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.03.2019
zał. 1 Formularz ofertowy 28.03.2019
zał. 2 Formularz Cenowy 28.03.2019
zał. 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 28.03.2019
zał. 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 28.03.2019
zał. 5 Oświadczenie OSD 28.03.2019
zał. 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 28.03.2019
zał. 7 Istotne postanowienia umówmy 28.03.2019
Unieważnienie postępowania 08.04.2019
Do góry