Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje i foldery

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje o dostępnych w sprzedaży publikacjach - tel. (+48) 42 683 92 96

Plan wydawniczy US Łódź


Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data publikacji
1 Publikacja A ja lubię... statystykę 04.04.2016
2 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 24.03.2014
3 Publikacja Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 31.10.2008
4 Publikacja Budownictwo w województwie łódzkim w latach 2005-2011 22.11.2012
5 Publikacja Budynki i wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 03.11.2003
6 Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2013 r. 30.09.2014
7 Publikacja Cele produkcji w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 14.06.2004
8 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie łódzkim 28.10.2014
9 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim - Powszechny Spis Rolny 2010 05.12.2012
10 Publikacja Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2011-2012 14.03.2014
11 Publikacja Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w latach 2008-2010 30.03.2012
12 Publikacja Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. 21.02.2017
13 Publikacja Edukacja i wychowanie w województwie łódzkim w roku szkolnym 2008/2009 16.11.2009
14 Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2010-2012 17.01.2014
15 Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie łódzkim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 07.07.2014
16 Publikacja Infrastruktura komunalna w województwie łódzkim w latach 2007-2013 01.04.2015
17 Publikacja Kapitał ludzki w województwie łódzkim w latach 2005 - 2008 25.05.2010
18 Publikacja Leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2001-2005 29.11.2006
19 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011 29.08.2014
20 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
21 Publikacja Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006 27.12.2007
22 Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2016 r. 31.07.2017
23 Publikacja Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 19.12.2013
24 Publikacja Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015 31.10.2017
25 Publikacja Łódź w liczbach 2017 28.12.2017
26 Publikacja Miasta w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 25.03.2009
27 Publikacja Mieszkania w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 10.03.2014
28 Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa łódzkiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 08.10.2014
29 Publikacja Nauka i technika w województwie łódzkim w latach 2004 - 2006 20.12.2007
30 Publikacja Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2007-2009 28.01.2011
31 Publikacja Niepełnosprawni w województwie łódzkim 30.05.2014
32 Publikacja Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2011-2013 24.12.2014
33 Publikacja Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2010-2014 28.04.2016
34 Publikacja Osoby niepełnosprawne w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 07.07.2004
35 Publikacja Oświata i wychowanie w województwie łódzkim w latach szkolnych 2009/10 - 2011/12 29.10.2013
36 Publikacja Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 r. 21.07.2005
37 Publikacja Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw przemysłowych w województwie łódzkim w latach 2000-2003 02.12.2005
38 Publikacja Potencjał społeczno - ekonomiczny powiatów w województwie łódzkim w latach 2002 - 2007 27.11.2008
39 Publikacja Powiaty i gminy województwa łódzkiego sytaucja społeczno-gospodarcza w okresie programowania 2007 - 2013 03.06.2015
40 Publikacja Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989 - 2007 05.11.2008
41 Publikacja Przemiany demograficzne w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 27.11.2008
42 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2016 r. 18.05.2017
43 Publikacja Raport z wyników spisów powszechnych - województwo łódzkie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Powszechny Spis Rolny 2002 15.07.2003
44 Publikacja Raport z wyników w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 06.12.2012
45 Publikacja Raport z wyników województwa łódzkiego - Powszechny Spis Rolny 2010 29.07.2011
46 Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2017 29.12.2017
47 Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2016 r. 31.07.2017
48 Publikacja Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2011 - 2015 30.11.2016
49 Publikacja Rynek wewnętrzny w województwie łódzkim w latach 2000-2005 27.10.2006
50 Publikacja Stan zdrowia ludnośći w województwie łódzkim w 2004 r. 04.07.2007
51 Publikacja Statystyka Łodzi 2016 30.12.2016
52 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku w latach 2006 - 2008 29.12.2009
53 Publikacja Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
54 Publikacja Środki trwałe i działalność inwestycyjna w województwie łódzkim w latach 2007-2009 25.02.2011
55 Publikacja Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 15.09.2003
56 Publikacja Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 04.06.2004
57 Publikacja Warunki mieszkaniowe ludności Łodzi w 2002 r. 29.05.2006
58 Publikacja Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2015 r. 28.04.2017
59 Publikacja Województwo Łódzkie 2017 - podregiony, powiaty, gminy 29.12.2017
60 Publikacja Województwo łódzkie w liczbach 2017 29.12.2017
61 Publikacja Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 02.02.2004
62 Publikacja Zamieszkane budynki w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 17.02.2014
Do góry