Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje i foldery

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje o dostępnych w sprzedaży publikacjach - tel. (+48) 42 683 92 96

Plan wydawniczy US Łódź


Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data publikacji
1 Publikacja A ja lubię... statystykę 04.04.2016
2 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 24.03.2014
3 Publikacja Atlas statystyczny województwa łódzkiego 13.08.2018
4 Publikacja Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012 -2017 31.10.2018
5 Publikacja Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 31.10.2008
6 Publikacja Budownictwo w województwie łódzkim w latach 2005-2011 22.11.2012
7 Publikacja Budynki i wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 03.11.2003
8 Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2013 r. 30.09.2014
9 Publikacja Cele produkcji w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 14.06.2004
10 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie łódzkim 28.10.2014
11 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim - Powszechny Spis Rolny 2010 05.12.2012
12 Publikacja Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2011-2012 14.03.2014
13 Publikacja Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w latach 2008-2010 30.03.2012
14 Publikacja Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r. 28.02.2018
15 Publikacja Edukacja i wychowanie w województwie łódzkim w roku szkolnym 2008/2009 16.11.2009
16 Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie łódzkim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 07.07.2014
17 Publikacja Infrastruktura komunalna w województwie łódzkim w latach 2007-2013 01.04.2015
18 Publikacja Kapitał ludzki w województwie łódzkim w latach 2005 - 2008 25.05.2010
19 Publikacja Kultura fizyczna w województwie łódzkim w latach 2010 - 2016 30.04.2018
20 Publikacja Leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2001-2005 29.11.2006
21 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011 29.08.2014
22 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
23 Publikacja Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006 27.12.2007
24 Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2017 r. 15.06.2018
25 Publikacja Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 19.12.2013
26 Publikacja Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015 31.10.2017
27 Publikacja Łódź w liczbach 2017 28.12.2017
28 Publikacja Miasta w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 25.03.2009
29 Publikacja Mieszkania w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 10.03.2014
30 Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa łódzkiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 08.10.2014
31 Publikacja Nauka i technika w województwie łódzkim w latach 2004 - 2006 20.12.2007
32 Publikacja Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2010-2016 29.03.2018
33 Publikacja Niepełnosprawni w województwie łódzkim 30.05.2014
34 Publikacja Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2011-2013 24.12.2014
35 Publikacja Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2010-2014 28.04.2016
36 Publikacja Osoby niepełnosprawne w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 07.07.2004
37 Publikacja Oświata i wychowanie w województwie łódzkim w latach szkolnych 2009/10 - 2011/12 29.10.2013
38 Publikacja Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 r. 21.07.2005
39 Publikacja Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw przemysłowych w województwie łódzkim w latach 2000-2003 02.12.2005
40 Publikacja Potencjał społeczno - ekonomiczny powiatów w województwie łódzkim w latach 2002 - 2007 27.11.2008
41 Publikacja Powiaty i gminy województwa łódzkiego sytaucja społeczno-gospodarcza w okresie programowania 2007 - 2013 03.06.2015
42 Publikacja Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989 - 2007 05.11.2008
43 Publikacja Przemiany demograficzne w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 27.11.2008
44 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2017 r. 21.05.2018
45 Publikacja Raport z wyników spisów powszechnych - województwo łódzkie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Powszechny Spis Rolny 2002 15.07.2003
46 Publikacja Raport z wyników w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 06.12.2012
47 Publikacja Raport z wyników województwa łódzkiego - Powszechny Spis Rolny 2010 29.07.2011
48 Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2017 29.12.2017
49 Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r. 31.07.2018
50 Publikacja Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2011 - 2015 30.11.2016
51 Publikacja Rynek wewnętrzny w województwie łódzkim w latach 2000-2005 27.10.2006
52 Publikacja Stan zdrowia ludnośći w województwie łódzkim w 2004 r. 04.07.2007
53 Publikacja Statystyka Łodzi 2016 30.12.2016
54 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku w latach 2006 - 2008 29.12.2009
55 Publikacja Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
56 Publikacja Środki trwałe i działalność inwestycyjna w województwie łódzkim w latach 2007-2009 25.02.2011
57 Publikacja Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 15.09.2003
58 Publikacja Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 04.06.2004
59 Publikacja Warunki mieszkaniowe ludności Łodzi w 2002 r. 29.05.2006
60 Publikacja Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2016 r. 07.05.2018
61 Publikacja Województwo Łódzkie 2017 - podregiony, powiaty, gminy 29.12.2017
62 Publikacja Województwo łódzkie w liczbach 2017 29.12.2017
63 Publikacja Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 02.02.2004
64 Publikacja Zamieszkane budynki w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 17.02.2014
Do góry