Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Edukacja Statystyczna Dzieci i Młodzieży

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.10.2016

EDUKACJA STATYSTYCZNA MŁODZIEŻY
popularyzacja statystyki w szkołach województwa łódzkiego

 

Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pt.: „EDUKACJA STATYSTYCZNA”, który skierowany jest do uczniów łódzkich szkół różnych typów i różnych poziomów edukacji.

Akcja rozpoczyna się w październiku br. i trwać będzie przez cały rok szkolny 2016/2017; zostanie zakończona rozdaniem dyplomów dla nauczycieli.

W ramach działań edukacyjnych proponujemy przeprowadzenie na terenie szkoły godzinnych zajęć w formie wykładów bądź warsztatów/ćwiczeń. Istnieje także możliwość zwiedzenia siedziby naszego Urzędu. Głównym celem prowadzonych zajęć edukacyjnych jest zapoznanie uczniów z działalnością i publikacjami Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz GUS, a także poszerzenie wiedzy o naszym regionie, Polsce i Unii Europejskiej

Ponadto zajęcia mają na celu naukę właściwej interpretacji danych statystycznych i kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł danych statystycznych, a także kształcenie przyszłego respondenta.

Dodatkowym atutem zajęć jest możliwość powiększenia zasobów bibliotecznych szkół o roczniki statystyczne oraz inne publikacje przekazywane nieodpłatnie przez Urząd Statystyczny.

UWAGA NOWOŚĆ!
INTERAKTYWNE ZAJĘCIA dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

ULOTKI INFORMACYJNE
Akcja 2016/17              

 

W roku szkolnym 2016/17 zajęcia realizowane będą w formie:

 

 

DLA NAJMŁODSZYCH (Przedszkola i Klasy I-III):

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem STATYSTYKI, instytucji Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
Uświadomienie znaczenia statystyki w życiu codziennym.
ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ Z PRZEWAGĄ GIER I ZABAW.


DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Klasy IV-VI):

 • prezentacji dedykowanego danej grupie wiekowej tematu – jedna godzina lekcyjna (klasy IV, V i VI) lub,
 • prezentacji dedykowanego klasom IV tematu oraz warsztatów/pracy w grupach z elementami ćwiczeń – dwugodzinny blok lekcyjny (tylko klasy VI).

DLA GIMNAZJÓW ORAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

 • prezentacji podstawowych zagadnień dotyczących systemu statystyki publicznej oraz wybranych danych statystycznych na wykresach i kartogramach (jedna godzina lekcyjna),
 • warsztatów/pracy w grupach z elementami ćwiczeń (jedna godzina lekcyjna), polegających na wyszukiwaniu i analizie wybranych danych statystycznych. Istnieje możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na komputerach w zakresie wyszukiwania danych, tworzenia wykresów i zestawień z wykorzystaniem Banku Danych Lokalnych GUS oraz poznawania narzędzi do pozyskiwania danych statystycznych z dostępnych baz i banków danych.Warsztaty nie wymagają wykorzystania sali komputerowej, jednak usytuowanie ich w sali z dostępem uczniów do komputerów znacznie urozmaici zajęcia.
 • 2-godzinnego bloku lekcyjnego (prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących systemu statystyki publicznej oraz wybranych danych statystycznych na wykresach i kartogramach + warsztaty/praca w grupach z elementami ćwiczeń).

Przykładowe tematy zajęć:

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 • Dla uczniów klas IV - Województwo łódzkie na tle innych województw Polski - podobieństwa i różnice,
 • Dla uczniów klas V - Łódź w liczbach– wybrane dane statystyczne lub  Łódź na tle dużych miast w Polsce - podobieństwa i różnice,
 • Dla uczniów klas VI - Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej - statystyczny opis kraju .

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH:

Prezentowane zagadnienia dotyczące systemu statystyki w projekcie 2016/17 obejmować będą (w zależności od wieku odbiorców) wybrane tematy z zakresu:

PRELEKCJE (zagadnienia do wyboru):
 • Społeczeństwo w statystyce,
 • Rynek pracy - bezrobocie, zatrudnienie według zawodów, wynagrodzenia,
 • Przedsiębiorczość w statystyce - własna firma.

Wszystkie prelekcje poprzedzone są prezentacją podstawowych zagadnień dotyczących systemu statystyki publicznej, w tym:

 • zasady funkcjonowania statystyki publicznej,
 • sposoby pozyskiwania danych statystycznych,
 • udostępnianie danych statystycznych poprzez portale informacyjne GUS i US (dostęp do publikacji elektronicznych oraz banków i baz danych),

WARSZTATY (do wyboru):

 • Interaktywne zajęcia „STATYSTYCZNA BURZA MÓZGÓW” (wymagana jest sala komputerowa oraz oprogramowanie Adobe Reader) - materiał dostosowany do kilku grup wiekowych,
 • Bank Danych Lokalnych – ćwiczenia na komputerach w zakresie wyszukiwania danych, tworzenia wykresów i zestawień (sala komputerowa z możliwością korzystania z Internetu),
 • Warsztaty związane z pracą z danymi statystycznymi, wykresami, tabelami (nie wymagają sali komputerowej).

Tematyka zajęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb i oczekiwań zgłaszających się szkół. Przewidywany czas zajęć to jedna godzina lekcyjna dla jednej klasy lub grupy młodzieży, bądź dwugodzinny blok lekcyjny (prezentacja wybranego tematu + warsztaty). Jednorazowo przeprowadzamy maksymalnie 4 godziny lekcyjne, ze względu jednak na koszty dojazdów nie przewidujemy zapisów na mniej niż 3 godziny.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że pracownik urzędu prowadzący zajęcia na terenie szkoły nie posiada uprawnień do pozostawania z młodzieżą bez nadzoru nauczyciela.

Przed planowanymi zajęciami w Państwa placówce prosimy o przygotowanie komputera/laptopa oraz rzutnika multimedialnego.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ do pracowników Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi:

tel.:

42 683 90 14;

42 683 90 17;

42 683 92 11.

 

e-mail:

Do góry